آکاایران: سطوحی که نباید با مایع ظرفشویی تمیز کرد

پودرهای مناسب ماشین ظرفشویی

بنا به گزارش آکاایران : مایع ظرف شویی می تواند برای سطح ماشین خیلی خشن باشد


خودرو
اگر ترجیح می دهید با یک شوینده و یک سطل آب یا شلنگ ماشین خود را بشویید حتماً از یک شوینده ی مناسب استفاده کنید. مایع ظرف شویی می تواند برای سطح ماشین خیلی خشن باشد.

شوینده های مناسب خودرو

استفاده از مایع ظرفشویی در ماشین ممنوع است زیرا زیاد کف می کند


درون ماشین ظرفشویی
استفاده از مایع ظرفشویی در ماشین ممنوع است زیرا زیاد کف می کند. پودرهای مخصوص ماشین لباسشویی طوری فرموله شده اند که زیاد کف نکنند و کاملاً از درون ماشین شسته شوند.

خودداری استفاده از مایع ظرفشویی

استفاده از مایع ظرف شویی در لباسشویی نیز می تواند کف زیادی تولید کند


درون ماشین لباسشویی
درست مانند ماشین ظرف شویی استفاده از مایع ظرف شویی در لباسشویی نیز می تواند کف زیادی تولید کند. ماشین به اندازه ی کافی قوی نیست تا بتواند کف لباس ها را تمیز کند.

خودداری شستن ظروف با مایع ظرفشویی

مایع ظرف شویی می تواند از خود رگه هایی روی شیشه باقی بگذارد


روی پنجره و آینه ها
از پاک کننده های شیشه برای برق انداختن سطوح شیشه ای استفاده کنید. مایع ظرف شویی می تواند از خود رگه هایی باقی بگذارد.
روی هر چیزی که باید خشک تمیز شود
تمیز کردن لکه های غذا از روی لباس با ترکیب آب و مایع ظرف شویی عالی است اما از استفاده از آن روی پارچه های ظریف خودداری کنید.

منبع : wiki.5040.ir

منبع :