به نقل از آکاایران: متر  نواری باریک و درجه بندی شده از فلز، پارچه یا جنس دیگر که برای اندازه گیری طول و عرض اشیا استفاده می شود. در ادامه تصاویری از انواع متر را برای شما قرار داده ایم. با ما همراه شوید و این تصاویر را مشاهده کنید.

متر لیزری

متر,خرید متر,متر لیزری

متر

متر,خرید متر,متر لیزری

متر لیزری

متر,خرید متر,متر لیزری

انواع متر

متر,خرید متر,متر لیزری

انواع متر

متر,خرید متر,متر لیزری

خرید انواع متر

متر,خرید متر,متر لیزری

متر لیزری

متر,خرید متر,متر لیزری

متر

متر,خرید متر,متر لیزری

متر پارچه ای

متر,خرید متر,متر لیزری

انواع متر

متر,خرید متر,متر لیزری

خرید انواع متر

متر,خرید متر,متر لیزری

خرید انواع متر

متر,خرید متر,متر لیزری

متر لیزری

متر,خرید متر,متر لیزری

متر لیزری

متر,خرید متر,متر لیزری

متر پارچه ای

متر,خرید متر,متر لیزری

متر پارچه ای

متر,خرید متر,متر لیزری

متر

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران