به نقل از آکاایران: سشوار صنعتی دستگاهی است که ایجاد جریان هوای گرم، حدود  100 تا 200 درجه سانتی گراد ، می کند در برخی مدل های خاص تا 1400 درجه هم می رسد، عموما به شکل تفنگ طراحی می شوند. موارد استفاده گرم گردن اجسام و وکیوم کردن ویا کندن روکش سطوح و... می باشد. سشوار صنعتی برای جسباندن و آب کردن و حرارت دادن انواع یونولیت ها پلاستیک ها و لاستیک ها و... در مقیاس صنعتی بسیار مناسب می باشد. با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع این سشوارهای صنعتی را مشاهده کنید.

انواع سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

انواع سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

مدل های سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

مدل های سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

آکاایران: سشوارهای صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

سشوارهای صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

انواع سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

آکاایران: سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی,سشوار صنعتی توسن,خرید سشوار صنعتی

انواع سشوار صنعتی

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران