به نقل از آکاایران: این نوع آچار دارای یک دسته یا آچار جغجغه می باشد. و تعدادی سری آچار این سری ها یکسویشان یک سوراخ چهارگوش دارد و در سوی دیگر هر کدام نری و یا مادگی انواع اشکال پیچ و مهره ها را در سایزهای گوناگون دارد. آچار جغجغه یا باقی دسته های آچار بوکس یک زبانه مکعب مستطیل به اندازه سوراخ چهارگوش روی سری ها دارد و قابلیت نصب انواع سری ها را دارد.

آچار بکش چکشی

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

آچار بکس ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

خرید آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

خرید آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

خرید آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

انواع آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

انواع آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

انواع آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

انواع آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

انواع آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

خرید آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

خرید آچار ضربه ای

آچار ضربه ای,آچار بکس,خرید آچار بکس

انواع آچار ضربه ای

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران