به نقل از آکاایران: پیراهن شما صاف نیست و نیاز به اطو شدن دارد اما اطوی شما کثیف است تصاویر و تکنیک های زیر به شما می آموزد که چگونه این مشکل را حل کنید و صفحه ی فلزی و روزنه های بخار آن را تمیز کنید.

تمیز کردن اتو

از این هفت مرحله پیروی کنید

1- آب و جوش شیرین را مخلوط کنید

( یک قاشق سوپ خوری آب بعلاوه دو قاشق سوپ خوری جوش شیرین). 

2- مخلوط را با برس هم زده و روی صفحه ی فلزی اطو بمالید.

(جاهایی که رسوب دارند.)

3- مخلوط روی اطو را با پارچه ای مرطوب پاک کنید

4-پاک کردن مجاریه اطو بخار:

گوش پاک کنی را با آب مقطر مرطوب کنید و وارد مجارده اطو بخار کنید و آب های داخل اطو را خارج کنید

5- مخزن اطو را مجدداً پر کنید

یک سوم مخزنه اطو را از آب مقطر پر کنید

نکته:برای بهتر انجام شدن این کار می توانید سه چهارم فنجان آب را با یک چهارم فنجان سرکه سفید مخلوط کنید

6- اطو را روشن کنید و اجازه دهید تا بخار کند و اجرام رسوب کرده و باقیمانده با فشاره بخار از اطو خارج شود

7- اطو را خاموش کنید و آب باقیمانده را از مخزن اطو خارج کنید.اطو را روی سطح حساس قرار ندهید تا رسوب های احتمالیه باقیمانده از مجاری به بیرون بچکد

نکته:مخزنه اطو را بعد از هر استفاده خالی کنید تا از ایجاد رسوبات معدنی احتمالی پیشگیری شود.

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران