خانه داری - نگهداری از کفش ولباس - براق کردن کفش و لباس چرمی

یک پارچه نخی را به سرکه آغشته کنید و آن را آرام روی سطح لباس چرمی به صورت یکنواخت بکشید، خواهید دید که لباس کاملاً براق خواهد شد.
ویرایش و تلخیص:آکاایران