خانه داری - نگهداری از کفش - رفع شوره کفش در اثر باران

اگر نشاسته ای از سفیدی یا شوره هایی روی کفش خود دیدید ، مخلوط آب و سرکه که یکی از نتیجه بخش ترین محلولهای شیمیایی دست ساز است را آماده کنید و روی کفش بمالید   ...
 

 . خواهید دید که هیچ اثری از شوره باقی نخواهد ماند
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران