به نقل از آکاایران: شکرپاش و نمک پاش جزء ملزومات سفره های ایرانی است. این وسایل انواع و طرح های بسیار مختلفی دارد که در این مطلب به برخی از زیباترین مدلهای آن اشاره کرده ایم. با ما همراه شوید و این تصاویر را تماشا کنید.

خرید نمکدان

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

خرید نمکدان

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

خرید نمکدان

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

انواع نمک پاش

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

انواع نمکدان

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

شکرپاش و نمک پاش

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

خرید نمکدان

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

خرید نمکدان

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

انواع شکر پاش

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

شکرپاش و نمک پاش

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

انواع نمکدان

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

انواع نمک پاش

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

انواع شکر پاش

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

خرید نمکدان

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

شکرپاش و نمک پاش

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

انواع شکر پاش

شکر پاش و نمک پاش,نمکدان,خرید شکرپاش

انواع شکر پاش

گردآوری: بخش خانواده آکاایران