به نقل از آکاایران: برای صرف شربت از قاشق های مخصوصی استفاده می شود که کمی با قاشق های معمولی چای خویر و مربا خوری فرق دارد و مناسب لیوان های بلند شربت خوری است. این قاشق ها دسته ی بلندی دارند که می توان با آن به راحتی شربت را هم زد. با ما همراه شوید و تصاویری از انواع قاشق های شربت خوری را مشاهده کنید.

شربت خوری

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

قاشق شربت

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

قاشق شربت خوری

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

شربت خوری

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

قاشق شربت خوری

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

قاشق مخصوص شربت

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

قاشق شربت

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

آکاایران: شربت خوری

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

شربت خوری

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

قاشق مخصوص شربت

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

شربت خوری

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

شربت خوری

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

شربت خوری

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

قاشق شربت خوری

شربت خوری,قاشق شربت خوری,خرید قاشق شربت خوری

قاشق شربت

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران