به نقل از آکاایران: اردور یا همان پیش غذا (pish ghaza) یک بشقاب کوچک حاوی غذا و یا یک نوشیدنی است که قبل از وعده غذایی و یا غذای اصلی سرو می شود و محتویات و نوع آن دارای هم خوانی با غذای اصلی است. برای خوردن این غذاهای فینگرفودی نیاز به چنگال های مخصوصی هست که در ادامه تصاویری از انواع آنها را مشاهده می کنید. با ما همراه شوید.

اردور خوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

چنگال اردور خوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

خرید چنگال اردورخوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

اردور خوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

خرید چنگال اردورخوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

اردور خوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

خرید چنگال اردورخوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

خرید چنگال اردورخوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

اردور خوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

خرید چنگال اردورخوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

اردور خوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

چنگال اردور خوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

انواع مدل های اردور خوری

اردور خوری,قاشق اردور خوری,اردور خوری سرامیک

چنگال اردور خوری

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران