به نقل از آکاایران: صافی درواقع همان آبکش است که در طرح و رنگها و جنس های مختلفی ساخته می شود. در این مطلب تصاویری از نمونه های انواع صافی را قرار داده ایم. با ما همراه شوید و این تصاویر را مشاهده کنید.

صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

خرید اینترنتی صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

خرید صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

آبکش و صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

خرید صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

خرید اینترنتی صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

خرید صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

آبکش و صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

انواع صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

خرید اینترنتی صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

آبکش و صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

خرید اینترنتی صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

انواع صافی

صافی,انواع صافی,خرید صافی

خرید صافی

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران