به نقل از آکاایران: بستنی خوری ظروفی پایه دار و کوتاه می باشد که مخصوص سرو بستنی است. این ظروف از جنس هایی مثل بلور، کریستال، آرکوپال و... ساخته می شوند و به بازار ارائه می شود. با ما همراه شوید و تصاویری از انواع بستنی خوری های بسیار زیبا را تماشا کنید.

بستنی خوری زیبا

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

انواع بستنی خوری

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

ظروف بستنی خوری

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

بستنی خوری

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

بستنی خوری زیبا

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

ظروف بستنی خوری

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

ظرف بستنی

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

ظرف بستنی

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

انواع بستنی خوری

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

ظرف بستنی

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

بستنی خوری

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

بستنی خوری

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

ظرف بستنی

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

بستنی خوری زیبا

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

بستنی خوری

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

بستنی خوری زیبا

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

بستنی خوری زیبا

بستنی خوری,بستنی خوری شیک,بستنی خوری کریستال

بستنی خوری زیبا

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران