خانه داری - نکات خانه داری - دور انداختن وسایل اضافی خانه

ـ اگر وسایلی را دارید که فکر شما را به خود مشغول کرده اند و فضای خانه را بی خودی اشغال کرده اند ، حتماْ خود را از شر آنها خیلی زود خلاص کنید .
ـ کتاب های دوران مدرسه و دانشگاه خود را حتماْ دور بریزید ، یا به کتابخانه ای هدیه کنید و یا آنها را بفروشید .
ـ روزنامه ها و مجلات ، خیلی زود تلنبار می شوند و فضای زیادی را اشغال می کنند . خانه را از آنها پاکسازی کنید .
ـ گاهی حیفتان می آید و یا با خود می گویید بابت آنها پول داده اید ، اما چه فایده ؟ وقتی از آنها استفاده نمی کنید و دیگر به دردتان نمی خورد ؟ نگهداری از آنها بیهوده است .
ـ لباس های اضافی خود را به دیگران ببخشید .
ـ اگر لباسی را شش ماه نپوشیده اید ، حتماْ به درد شما نمی خورد و باید از خانه خارج شود .
ـ هر گاه در مورد وسیله ای شک دارید ، حتماْ آن را دور بیندازید ، به دردتان نمی خورد .
ـ از وسایل و لباس های اضافی دل بکنید و آن گاه می بینید چگونه زندگی تان زیر و رو می شود و استرس فراوانی را از خود دور کرده اید .

ویرایش و تلخیص:آکاایران