تابلوهای نقاشی برای تزیین منزل

چیدمان عکس ها در فضای داخلی خانه نقشی به سزا دارد.انتخاب یک تابلوی مناسب نیز بسیار مشکل است چرا که اکثر تابلو ها با توجه به علایق و احساسات درونی خالق خود کشیده شده اند.
تابلو یکی از شناخته شده ترین عناصر تزئینی برای دیوارها است که بهتر است با توجه به شکل اثر در فضای مناسب خود در خانه قرار بگیرند. برای مثال تصاویر مناظر و مناظر آبی و ساحل برای فضای نشیمن، اتاق خواب و غذاخوری مناسب است.تصویری از دریا برای هر فضایی مناسب است و احساسی از فضای خارج از خانه را به وجود می آورد و باعث بزرگتر جلوه کردن فضا می شود. تابلو ها باید تا حد امکان صاف روی دیوار نصب شوند.طرز قرار گیری آنها می تواند به دو صورت افقی یا عمودی باشد و تابلوهای بزرگتر باید روی دیوارهای وسیعتر نصب شوند.
نکاتی که باید آنها را در انتخاب تصویر مد نظر قرار داد:
تصاویر از دو نظر قابل اهمیتند اول از نظر مسائل زیبایی شناختی و دیگر از نظر موضوع .ظاهری زیبایی شناسانه بوسیله رنگ ها و فرم تصاویر حاصل می شود.یک ترکیب بندی مناسب از تصویر آنرا دلپذیر می کند و در مرکز توجه ما قرار می دهد.انتخاب رنگ تصویر باید متناسب با اتاقی باشد که قرار است تابلو در آن نصب شود و یا برعکس رنگهای زیبای تابلو می تواند زمینه ای برای رنگ بندی اتاق شود.
تابلو ها باید حاوی تصاویر زیبایی برای دکوراسیون باشند. مثلا نقاشی گلها، مناظر، چهره و فیگور .ضمن اینکه نقاشی های آبرنگ و رنگ و روغن از سایر سبکها مناسب تر هستند.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد نقاشی های مناسب برای فضاهای نشیمن، مناظر،مناظر آب و دریا، گلها، گروههای انسانها، و نقاشی های چهره ،برای فضای غذاخوری مناظر،گل و گیاه، ظرف میوه و زندگی روزمره، برای اتاق خواب ها عکسهای شخصی و خانوادگی هستند. برای اتاق کودکان بهتر است از تصاویری استفاده شود که حس زیبایی شناسی آنها را تقویت کند.در محل کار می توان از نقاشی های یک هنرمند معروف و مناظر استفاده کرد.یک نکته بسیار مهم تعویض مرتب عکسها است برای اینکه برای بینندگان خسته کننده نشوند.استفاده از تابلوهایی با اندازه های مختلف می تواند صورت بگیرد اما باید با هم متناسب و هماهنگ باشند.
برای نصب تابلو ها در نقاط مختلف خانه به نکات زیر توجه کنید:
تصاویر و تابلو ها نباید تنها به هدف پرکردن فضای خالی دیوارها استفاده شوند بلکه باید با مبلمان و دیوار ها هماهنگ شوند.تصاویر تا حد امکان باید همسطح با دیوار باشند تا به عنوان بخش کاملی از دیوار به چشم بیایند. تصاویر باید در سطح تراز دید بیننده نصب شوند و نه در بالای آن.تابلو های کوچک باید با توجه به زمینه و طرح یا رنگشان در کنار یکدیگر آرایش پیدا کنند.لبه پائینی تمام تصاویر و تابلو ها باید در فاصله یکسانی از کف قرار داشته باشند.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران