آکاایران: چگونه برچسب های نگهداری لباس ها را بخوانیم (بخش چهارم)

خواندن علائم مربوط به اتوکشی پارچه: دستورالعمل اتوکشی شامل چگونه اتو کردن پارچه از جمله دما و عدم اتوکشی آن است.
– این علامت به معنی اتو است.

چگونه برچسب های نگهداری لباس ها را بخوانیم (بخش چهارم) - آکاچگونه برچسب های نگهداری لباس ها را بخوانیم (بخش چهارم) - آکا
– این علامت به این معنی است که این پارچه با دمای متوسط باید اتو شود.

چگونه برچسب های نگهداری لباس ها را بخوانیم (بخش چهارم) - آکاچگونه برچسب های نگهداری لباس ها را بخوانیم (بخش چهارم) - آکا

– این علامت به این معنی است که این پارچه را باید با دمای بالا اتو کرد.

چگونه برچسب های نگهداری لباس ها را بخوانیم (بخش چهارم) - آکاچگونه برچسب های نگهداری لباس ها را بخوانیم (بخش چهارم) - آکا

– این علامت به این معنی است که این پارچه را نباید اتو کرد.

چگونه برچسب های نگهداری لباس ها را بخوانیم (بخش چهارم) - آکاچگونه برچسب های نگهداری لباس ها را بخوانیم (بخش چهارم) - آکا

توصیه ها:
علائمی نیز برای تجهیزات خشک شویی مانند استفاده از ماشین های خشک شویی، حلال ها و دشواری شستشو وجود دارد.
دستورالعمل های نوشتاری نیز گاهی اوقات همراه با علائم بر روی برچسب وجود دارند که به زبان کشور فروشنده محصول نوشته می شود.

منبع:wiki.5040

.

منبع : charekar.com