آکاایران:  لوبیا سبز را خوب خرد کرده ، شسته و آبکشی کرده بعد سعی شود خام در فریزر نگه داشته نشود بلکه یک مقدار با

آکاایران: نگه داری لوبیا سبز

 پیاز تفت بدهید بعد در فریزر نگه داری کنید که مدت نگه داریش زیاد می شود .

تهیه و گرداوری : گروه تحریریه پرداد

 
.

منبع :