آکاایران: مجله آکا ایران: از فضاهای غذاخوری به طور معمول کم تر از دیگر فضاهای یک خانه استفاده می شود، اما در هر صورت اتاق غذاخوری باید دارای طراحی داخلی و وسایل خاصی باشد و در این مورد فرقی نمی کند که این فضا کاملا جدا از دیگر اتاق ها باشد و یا در یک نقشه باز با دیگر قسمت ها ترکیب شده باشد.

شکل و اندازه میزهای غذاخوری، صندلی ها، و مبلمان باید در طراحی دکوراسیون داخلی این فضابه دقت در نظر گرفته شوند تا وقتی مهمانان در این فضا مشغول غذا خوردن و رفت و آمد هستند دچار مشکل نشوند.

وقتی مشغول برنامه ریزی برای طراحی، چیدمان، و خریدن وسایل مورد نیاز اتاق غذاخوری خانه خود هستید، دکور، سبک زندگی خود، و میزان استفاده از این فضا را در نظر بگیرید تا بتوانید بهترین اتاق غذاخوری ممکن را با توجه به فضای خانه خود داشته باشید.

در این مطلب خواهید دید که چگونه با توجه به ابعاد وسبک طراحی دکوراسیون داخلی منزل خود می توانید به بهترین نحو ممکن اتاق غذاخوری را طراحی کنید.

آکاایران: برای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید

برای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکابرای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکا
برای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکابرای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکا
برای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکابرای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکا
برای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکابرای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکا
برای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکابرای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکا
برای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکابرای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکا
برای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکابرای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکا
برای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکابرای دکور میز غذا خوری از این عکس ها ایده بگیرید - -آکا

.

منبع :