سی ان ان مانی در گزارشی به معرفی ۱۰ مدیر ارشد جهان پرداخته است که جزو پردرآمدترین مدیرانی هستند که کمتر از ۴۰ سال سن دارند.

۱. نیک وودمن، ۳۹ ساله

سمت: مدیرعامل شرکت گو پرو
حقوق و مزایای نقدی سالانه: ۲.۷ میلیون دلار
اختیار معامله ی سهام: ۷۴.۷ میلیون دلار

۲. ماریسا مِیِر، ۳۹ ساله

معرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکامعرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکا
سمت: رییس و مدیرعامل شرکت یاهو
حقوق و مزایای نقدی سالانه: ۲.۱ میلیون دلار
اختیار معامله ی سهام: ۴۰ میلیون دلار

۳. الکس روءتر، ۳۶ ساله

معرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکامعرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکا
سمت: معاون ارشد، مهندسی توییتر
حقوق و مزایای نقدی سالانه: ۳۰۴۰۰۰ دلار
اختیار معامله ی سهام: ۱۸.۸ میلیون دلار

۴. جفری استرائوبل، ۳۹ ساله

معرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکامعرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکا
سمت: مدیر ارشد فناوری تسلا موتورز
حقوق و مزایای نقدی سالانه: ۲۵۰۰۰۰ دلار
اختیار معامله ی سهام: ۱۶.۹ میلیون دلار

۵. کوین وِیل، ۳۱ ساله

معرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکامعرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکا
سمت: معاون ارشد، تولید توییتر
حقوق و مزایای نقدی سالانه: ۲۷۱۰۰۰ دلار
اختیار معامله ی سهام: ۱۲.۷ میلیون دلار

۶. کریس کاکس، ۳۲ ساله

معرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکامعرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکا
سمت: مدیر ارشد تولید فیسبوک
حقوق و مزایای نقدی سالانه: ۱.۴ میلیون دلار
اختیار معامله ی سهام: ۱۱ میلیون دلار

۷. تانگوی سِرا، ۳۷ ساله

معرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکامعرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکا
سمت: مدیر عملیات سلرسیتی
حقوق و مزایای نقدی سالانه: ۱ میلیون دلار
اختیار معامله ی سهام: ۱۱.۳ میلیون دلار

۸. متیو اریکسون، ۳۸ ساله

معرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکامعرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکا
سمت: رییس و مدیر عملیات، زیرساخت فیزیکی زایو
حقوق و مزایای نقدی سالانه: ۳۳۲۰۰۰ دلار
اختیار معامله ی سهام: ۹.۲ میلیون دلار

۹. جیمز لوین، ۳۲ ساله

معرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکامعرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکا
سمت: مدیرعامل ارشد اجرایی و اعتبارات جهانی
حقوق و مزایای نقدی سالانه: ۹.۳ میلیون دلار

۱۰. تیموتی او “شاگنسی، ۳۳ ساله

معرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکامعرفی جوانترین مدیران ارشد جهان -آکا
سمت: رییس گراهام هولدینگ
حقوق و مزایای نقدی سالانه: ۲۵۶۰۰۰دلار
اختیار معامله ی سهام: ۸.۸ میلیون دلار

منبع :