محافظت از شمع

محافظت از شمع▪ استفاده از شمع های گوناگون در جای جای منزل می تواند عشق و شادی را به همراه آورد.

نور شمع باعث انگیزش و بینش در افراد شده و تصورات، تخیلات و علائق آنها را منعکس می کند.
▪ شمع های شناور را در آب گرم قرار دهید زیرا مدت زمان سوختن آن را افزایش می دهد.
▪ شمع ها را در محل تاریک و خنک نگهداری کنید.
▪ فتیله سوخته شمع ها جلوه خاصی به محیط بخشیده و علاوه بر این باعث می شوند شمع بعدها زودتر روشن شود.
شمع ها را به فاصله پنج الی هفت سانتی متری یکدیگر قرار دهید.
▪ از جریان های ناگهانی هوا (مانند پنجره باز، شوفاژ، کولر و ‎.‎.‎.) جلوگیری کنید زیرا باعث می شود شمع ها سریع تر و نامتقارن سوخته و چکه کنند.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران