مقابله با سرما

مقابله با سرمااگرچه هنوز هوا خیلی سرد نشده و تا زمستان نیز زمان باقی است، اما اکنون بهترین زمان برای آماده شدن برای سرما است.

در این میان ایمنی حرف اول را می زند و در اولویت اول قرار دارد. بررسی دودکش بخاری و شومینه توسط افراد خبره برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و خطرناک بسیار ضروری است.بررسی صحت عملکرد رادیاتورها برای بهبود عملکرد آنها و هواگیری رادیاتورها نیز توصیه می شود.علاوه بر این افراد باید موارد زیر را بررسی کرده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی انجام دهند:
▪ بررسی در و پنجره ها و در صورت لزوم انجام تعمیرات
▪ استفاده از درزگیر برای قاب درها و پنجره ها
▪ جایگزین کردن پنجره ها با پنجره های دوجداره
▪ یافتن درزها و ترک ها و بستن آنها

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران