دنیای میوه ها

۱) دو دست تان را در دو طرف هندوانه قرار دهید و فشار دهید. اگر صدایی از آن به گوش رسید هندوانه رسیده است.
۲) با انگشت به هندوانه ضربه بزنید اگر صدای طبل مانند و بلندی داشت، هندوانه رسیده است.
● روش شکستن نارگیل: ابتدا الیاف آن را کاملا از نارگیل جدا کنید. بر روی نارگیل لکه هایی مانند چشم وجود دارد، آن قسمت را سوراخ کنید و شیره داخل نارگیل را کاملا از آن خارج کنید. سپس نارگیل را داخل تابه قرار داده به مدت ۳۰الی۶۰دقیقه گذاشته تا با حرارات ۳۵۰درجه بپزد. بعد از این زمان بگذارید تا پوست آن سرد شود. سپس با یک ضربه چکش پوست نارگیل را از آن جدا کنید.
● گرفتن آبمیوه: در نظر داشته باشید که وقتی می خواهید آبمیوه بگیرید به مقدار مصرف تهیه کنید. زیرا مثلا اگر آب هویج بماند، تلخ و اگر آب سیب مدتی بماند، سیاه می شود.
● پوست کندن گردوی تازه: اگر می خواهید پوست گردوی سبز را از آن جدا کنید و دست تان سیاه نشود، داخل ظرف پر از آب، پوست گردو را بکنید.
● مغزگردوی سالم: اگر می خواهید مغزگردو را سالم از پوست آن جدا کنید، گردوها را یک شب تمام، داخل آب نمک خیس کنید، سپس به آرامی پوست آن را شکسته و مغزگردو را بیرون بیاورید.
● تشخیص گریپ فورت خوب: از ضخامت و کلفتی پوست «گریپ فورت» به آبدار بودن یا نبودن آن می توان پی برد. برای تشخیص اینکه گریپ فورت ضخیم است یا نازک به انتهای آن یعنی قسمتی که به ساقه مربوط می شود توجه کنید. در این قسمت از گریپ فورت برآمدگی ایجاد شده و اصولا ناصاف و پرچین به نظر می رسد که پوست آن ضخیم است و هرچه پوست گریپ فورت ضخیم تر باشد پرآب تر است.
● رسیده شدن خرمالوی نارس: اگر خرمالوی شما نارس است، آنها را در کنار هم بچینید و در گوشه ای بگذارید. تا در همین حال بماند خرمالوها رسیده و شیرین می شود.
● رسیده شدن هلوی نارس: اگر می خواهید هلوی کال به سرعت رسیده شود، هلوها را در جعبه ای که آن را با روزنامه پوشانده اید، قرار دهید. به این ترتیب گازهای متصاعده، خارج نشده و باعث تسریع در رسیدن هلو می شود.

روزنامه ابتکار
ویرایش و تلخیص:آکاایران