کدبانو

برای دیدن نور به خورشید نگاه کن، برای دیدن زیبایی به طبیعت نگاه کن، برای دیدن عشق به ماه نگاه کن و اگر هم خواستی هر سه را با هم ببینی به آینه نگاه کن، اما هیچوقت روتو زیاد نکن.
▪ هیچ گاه به خودت مغرور نشو...برگ ها همیشه وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شدند.
▪ بزرگترین آرزوی من اینه که کوچک ترین آرزوی تو باشم.
▪ دو خط موازی هرگز به هم نمی رسند مگر اینکه یکی از آنها برای رسیدن به دیگری بشکند.
▪ عشق مانند ساندویچی است که دو نفر خوردن آن را از دو طرف شروع می کنند، اما وقتی به هم می رسند که تمام شده است.
▪ تمام محبتت را به پای دوست بریز نه تمام اعتمادت را.
▪ زن ها یه تار مو را روی کت شوهرشون می بینن، اما یه تیر چراغ برق را هنگام رانندگی نمی بینند!
▪ اگر روزی به یادت گریه کردم، بدان آن روز پیازی رنده کردم.

روزنامه ابتکار
ویرایش و تلخیص:آکاایران