گیاهان خشک کردنی

بعضی از گیاهان با خشک شدن نه تنها بو مزه‌ی خود را از دست می‌دهند، بلکه هر بیشتر از مدت خشک شدن آن بگذرد (‌به عنوان مثال سه تا شش ماه) مثل علف خشک میشوند .
در مقابل برخی از سبزی‌ها مثل برگ بو و ارگانو هر بیشتر از مدت خشک شدن آنها بگذرد، عطر و مزه‌ی آنها بهتر شده و در واقع این دسته از سبزی‌ها بندرت تازه مصرف می‌شوند. برای اینکه عطر و مزه‌ی گیاهان خشک شده را بازگردانید، باید ابتدا آنها را در یک مایع مثل سرکه، آبلیمو یا روغن مایع مناسب با غذای مورد نظر، خیس کنید .
جدیدترین روش استفاده از سبزی‌ها در آشپزخانه به صورت یخ‌زده است که گرانتر از سبزی‌های خشک شده تمام می‌شود، اما عطر و مزه‌ی آنها بیشتر حفظ شده و هنگام پخته شدن با غذا شباهت بیشتری به سبزی تازه دارند. از مخلوط سبزی یخ‌زده و خشک هم می‌توان استفاده کرد. در این صورت باید از نسبت یک به یک استفاده شود .

دوستان
ویرایش و تلخیص:آکاایران