چرا این لوستر؟

چرا این لوستر؟ تا به حال شده که در مورد دلیل انتخاب لوستر خانه فکر کنید؛ ما معمولاً در مورد بدیهی ترین چیزها کمتر فکر می کنیم...

نور و وجود آن دراطراف ما چنان عادی است که کمتر شده به اهمیت آن بیندیشیم. ما معمولاً ایده و تصور خاصی در مورد ملاک های نورپردازی در فضاهای مختلف خانه نداریم، لوسترهایی که انتخاب می کنیم بیشتر سلیقه ای است که البته بیشتر، قیمت در انتخاب آن مؤثر است تا شاخصه های کاربردی و طراحانه آن!
یکی از هدف های نورپردازی روشن ساختن محیط است؛ اما هدف مهم دیگری که معمولاً هم به فراموشی سپرده می شود، انطباق آن با نوع فعالیت انجام شده در زیر این روشنایی و ایجاد حس و حال مورد نظر با استفاده از نورپردازی های مختلف است. یک اتاق زیبا با دکوراسیون مناسب، بدون نور مناسب، هیچ جلوه ای ندارد؛ و البته گرانقیمت ترین و زیباترین لوسترها نیز در یک طراحی نامناسب بدون جلوه باقی می مانند؛ تأثیرات روانی نور نیز غیرقابل انکار است.
باید توجه داشت که نورپردازی ماهرانه با توجه به سایر عوامل محیط، با پر کردن خانه از عوامل مختلف برای روشنایی، بسیار متفاوت است؛ موضوع بسیار ساده است؛ فقط کافیست با چند وسیله روشنایی شیک در مکان های مناسب و در مواردی با نورهای غیرمستقیم و مخفی، حس مورد نظر را انتقال داد. حتی می توانید برای مواقع گوناگون یک مجموعه نور متفاوت را در نظر بگیرید. عواملی که هزینه چندانی ندارند ولی تأثیراتی باورنکردنی در زندگی و محیط خانه خواهند داشت!
به این نکته توجه کنید که وسایل روشنایی به نورهای سقفی محدود نمی شود؛ روشنایی های دیواری، کفی، پایه دار، متحرک، مخفی و غیرمستقیم و نیز رنگ هایی غیر از نور سفید می توانند به حسب مورد جزو انتخاب های شما باشند.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران