موقع پوست کندن پیاز اشک نریزید

موقع پوست کندن پیاز نباید اشک بریزید. برای اینکه انجام این کار اشک از چشمان شما سرازیر نکند:

* هنگام پیاز پوست کندن، ساقه های جعفری را بجوید یا یک تکه نان یا چوب کبریت لای دندانهایتان قرار دهید.
* پیاز را زیر شیر آب نگهدارید و پوست بکنید.
* هنگام انجام این کار، هرگز به جلو خم نشوید و بدنتان را به عقب نگهدارید.
* پیاز را در برابر یک پنجره باز، پوست بکنید.
* کسانی که داخل چشم لنز دارند، به هنگام پیاز پوست کندن، اشک نخواهند ریخت.
فوت و فن نگهداری کفش
برای جلوگیری از خشک و سفت شدن چرم کفشهایتان، گاه و بیگاه کفشها را بعد از پاک کردن با یک تکه پنبه آغشته به گلیسیرین خوب چرب کنید و بگذارید همانطور بماند تا گلیسیرین به خورد چرم برود. پس از آن کفش را واکس بزنید و بپوشید. در این صورت هم کفش نرمی خواهید داشت و هم به دوام آن اضافه کرده اید.
دوام صابون
برای اینکه دوام صابون دو برابر شود، آن را قبل از استفاده، از کاغذ باز کرده و برای چند هفته بگذارید بماند.
دستمالهای همیشه سفید
دستمالهای سفید را که در اثر مرور زمان، زرد و لکه دار شده اند، جمع کنید و به مدت ۸ تا ۱۰ ساعت در طشت آبی که حاوی آب ژاول و پودر رختشویی است، خیس کنید. صبح دستمالها را در همان آب بجوشانید و خواهید دید که چه سفید و تمیز شده اند.

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران