به نقل از آکاایران: آیا میخواهید میزبانی و پذیرایی شما از میهمان از همه جهات تمام و کمال باشد؟ پس با ما همراه شوید و مطالب زیر را مطالعه کنید.

آداب پذیرایی

۱)بهتر است آقا و خانم میزبان در در انتهای میز نهار غذا خوری و یا در وسط میز روبروی یکدیگر بنشینند...
۲) زوج متاهل باید روبروی یکدیگر و زوج نامزاد باید در کنار یکدیگر بنشیند.
۳) باید سعی شود که گروهای سنی در کنار یکدیگر بنشینند به طوری که بزرگت ترهای فامیل در راس میز و
جوانتر ها در سمت دیگر.
۴) غذا باید در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست سرو گردد و ظروف غذا باید از سمت راست مهمانهاجمع آوری کرد.
۵) پیش از آن که میزبان شروع به صرف غذا نکرده نباید شروع به صرف غذا کرد.
۶) اگر چیزی روی میز خواستید و دستتان نمی رسد خودتان سعی نکنید آن را بردارید بلکه از فردی که نزدیک است بخواهید آن را به شما بدهد.
۷) هنگامی که غذا خوردنتان تمام شد هیچ گاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهید .این عمل خلاف آداب و معاشرت است.
۸) برای بریدن و خرد کردن غذا چنگال را به دست چپ و کارد را با دست راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی راکه می خواهید ببرید محکم نگه دارید و با چاقو آن را ببرید سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل کنید.
۹) هیچ گاه پیش از چشیدن غذا به آن ادویه نزنیدواین عمل باعث بی احترامی به میزبان و آشپز است.
۱۰) هیچ گاه سر میز غذا سیگار روشن نکنید.
۱۱) هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا میز (مچ دست روی لبه میز) قرار دهید. هیچکاه هنگام صرف غذا آرنج را روی میز قرار ندهید.
۱۲) هیچ گاه سوپ را برای این که سرد شود فوت نکنید. بلکه صبر کنید تا خودش خنک شود.
۱۳) غذاهایی که شما مجازید با دست بخورید عبارتند از : تکه نان , بلال , گوشت دنده, بال و استخوان مرغ ,ساندویچ , میوه های کوچک, شیرینی , سیب زمینی سرخ کرده, چیپس و پیتزا.
۱۴) آکاایران: هیچ گاه کارد و چنگال و قاشقی که استفاده می کنید مجددا روی میز قرار ندهید, بلکه آن را روی بشقاب بگذارید.
۱۵) اگر قاشق یا کارد و چنگال شما به زمین افتاد آن را بردارید و به میزبان و یا پیشخدمت بدهید و تمیز آن را درخواست کنید.
۱۶) پیش از نوشیدن مایعات لبهای خود را با دستمال پاک کنید تا جای لک چربی روی لیوان شما نمایان نشود.
۱۷) هر گاه چیزی را سهولا روی لباس میهمان دیگری ریختید با خونسردی از وی عذر خواهی کنید و بگذارید خودفرد و یا پیشخدمت آن را تمیز کند. خودتان اقدام به تمیز کردن لباس فرد نکنید.
۱۸) اگر حشره تار مو یا هر چیز دیگر را در غذای خود یافتید آن را اعلام نکنید بلکه مخفیانه آن را از غذایتان خارج کنید.
۱۹) همیشه در انتهای صرف غذا از میزبان یا آشپز تشکر کنید و از غذا تعریف کنید.
۲۰-۰هنگامی که صرف غذا یتان پایان یافت باید کارد و چنگال خود را به صورت اریب روی بشقاب قرار دهید و اگر همخواستید که میز را برای مدت کوتاهی ترک کنید باید کارد و چنگال را به صورت ضربدری روی بشقاب قرار دهید تادیگران متوجه شوند که شما باز خواهید گشت.

ویرایش و تلخیص:آکاایران