1) مصرف غذا به صورت گرم (گرما باعث افزایش حس چشایی در درک طعم چشایی میشود)
2) اضافه کردن ادویه جات شیرین مثل دارچین، میخک، جوز هندی و شیرین بیان و غذا و دسرها
3) اضافه کردن مقدار کمی نمک به غذا باعث افزایش طعم شیرین مواد غذایی میشود.
4) کاهش مصرف شکر در دستورهای غذایی در حدود یک سوم کمتر از میزان توصیه شده. کاهش این میزان معمولا تاثیری در طعم یا بافت غذا نخواهد داشت.

منبع : pardad.ir