روش های نصب تابلو به دیوار

برای نصب یک تابلو بر روی دیوار،  قوانین خاصی به جز در نظر گرفتن ابعاد تابلو، دیوار و ارتفاع نصب و همچنین حضور تابلو در میدان دید افراد وجود ندارد ولی هنگامی که دیواری به نصب چندین تابلو به صورت مجموعه ای اختصاص می یابد، کار مشکل تر خواهد شد. در واقع انجام این کار نمی تواند به طور اتفاقی و بدون هدف صورت پذیرد؛ لذا دیوار مورد نظر را مانند صفحه کاغذ یا بوم نقاشی فرض کرده و تابلوهای انتخابی را عناصر بصری این نقاشی در نظر بگیرید. به این ترتیب، رابطه آنها با یکدیگر و تأثیراتشان بر هم ملموس تر خواهد شد. با انتخاب ترکیب بندی (کمپوزوسیون) مناسب برای نصب تابلوها بر روی دیوار، با وجود تعداد زیادی تابلو، نه تنها حس شلوغی و ناخوشایندی در محیط القا نمی شود، بلکه زیبایی مطلوبی نیز پدید می آید. به طور کلی نحوه نصب مجموعه ای از چند تابلو، رابطه مستقیمی با تعداد تابلوها، ابعاد هر یک از آنها، شکل و فرم قاب ها و همچنین اندازه دیوار دارد. بنابراین پیش از انجام هر کار و پس از انتخاب تابلوهای مورد نظر، بهترین و اولین کاری که باید صورت پذیرد، نحوه ی قرار دادن  این تابلوها بر روی کاغذ است. به این معنا که ابعاد تابلوها و همچنین دیوار مورد نظر را اندازه گیری کرده و بر روی کاغذ ، ابتدا دیوار و سپس محل قرارگیری تابلوها را با توجه به ابعاد آنها و با مقیاس یک صدم (یعنی به ازای هر ۱ متر، ۱ سانتی متر) آنقدر طراحی و جا به جا کنید تا به نتیجه مورد نظر دست یابید. سپس با توجه به نتیجه حاصله به صورت عملی دست به کار شوید.

برای نصب مجموعه ای از تابلوها، الگوهای مختلفی وجود دارد:

- گاهی تابلوها را به صورت ردیفی ، به حالت افقی و یا عمودی بر روی دیوار نصب می کنند که این مسئله می تواند بر شرایط معماری فضا اثر گذاشته و سبب کاهش یا افزایش ارتفاع دیوارها و پهنای آنها شود.

در برخی شرایط دو و یا سه ردیف در کنار و یا زیر هم مجموعه ای ۴ ، ۶، ۸ و یا بیشتر را تشکیل می دهند. در چنین الگویی معمولاً همه قاب ها به یک اندازه و یک جنس انتخاب می شوند (تصویر۶). البته در سیستم ردیفی به خصوص افقی اگر تعداد قاب ها چندان زیاد نباشد، می توان آنها را با ابعاد مختلف ولی جنس و رنگی شبیه به هم بر روی یک دیوار نصب کرد.

- الگوی پله ای نیز روش دیگری برای قرار دادن چند تابلو در کنار هم است. به این معنا که نصب تابلوها (که معمولاً یک اندازه، یک جنس و با یک موضوع هستند) از یک ارتفاعی بر روی دیوار شروع شده در ارتفاعی پایین تر به صورت پله ای خاتمه می یابد. (تابلوها به فاصله مساوی از هم قرار می گیرند)

گاهی این حالت پله ای به صورتی است که یک قاب در سطح بالا و دو یا حتی چهار قاب دیگر در طرفین آن به صورت پله ای نصب می شوند .

در این مورد، یکی بودن اندازه قاب ها ضروری نیست (تصویر۳).

- در تصویر ۲ شما نمونه دیگری از ترکیب بندی تابلوهای گوناگون بر روی دیوار را ملاحظه می کنید. در چنین مجموعه هایی به شرط حفظ قوانین ترکیب بندی پیرامون محل قرارگیری تابلوها، تأثیراتشان بر هم و فاصله میان آنها، می توانید از قاب هایی در اندازه ها و حتی شکل های مختلف نیز در کنار هم استفاده کنید.

نکته ای که نه تنها در این مجموعه، بلکه در کلیه الگوهای مجموعه ای نصب تابلو باید مورد توجه قرار گیرد این است که حفظ هماهنگی رنگ قاب، رنگ های به کار رفته درون اثر هنری و همچنین موضوع آثار در بین تابلوها ضروری است.

- قرار دادن مجموعه ای از چند اثر هنری در یک قاب نیز یکی از الگوهای نمایش آثار مختلف به طور همزمان است. به این ترتیب که بستر ترکیب بندی عناصر هنری را به جای دیوار در آن قاب محدود کنید. یعنی قابی بزرگ در نظر گرفته و چندین اثر را در فواصل و فرم هایی مناسب در آن فضای محدود، در کنار هم به زمینه قاب متصل کرده و سپس به دیوار نصب کنید.

این کار برای عکس های خانوادگی بسیار رایج است.

- یکی دیگر از الگوهای ترکیب بندی تابلوها که بیشتر در مورد نقاشی روی بوم و گاهی خطاطی های  بزرگ مرسوم است، این است که یک موضوع را در چندین تابلو می کشند. در واقع ادامه جریانات یک تابلو را باید در تابلوی کناری آن جست و جو کرد و هنگامی که این چند تابلو را در کنار هم بچسبانید، صرفنظر از محل های اتصال با تابلویی کامل، با یک جریان هنری رو به رو می شوید. ( تصویر۱)

در چنین تابلوهایی یا به طور کلی از قاب استفاده نمی شود و یا قاب های ظریف و باریکی به رنگ زمینه انتخاب می کنند تا تأثیر خاصی بر روی اثر هنری ایجاد نگردد. در ضمن حفظ فاصله اندک میان آنها الزامی است.

راه های نصب تابلو به دیوار

رایج ترین طریقه نصب تابلو، قرار دادن میخ یا پیچی درون دیوار و یا هر سطح دیگری است که به جای دیوار به عنوان زمینه برای نصب قاب انتخاب می شود. از آنجا که برگزیدن روش نصب، رابطه مستقیمی با ابعاد و وزن تابلو نیز دارد، گاهی برای آویزان کردن یک تابلوی بزرگ و سنگین لازم است از دو میخ یا پیچ و یا حتی بیشتر استفاده شود. به هر حال میخ یا پیچ به جز موارد استثنا، عامل مشترک نصب تابلو در اغلب روش های معمول است. ولی تفاوت در نحوه آویختن تابلو بر روی آن است که در اینجا به چند راه اشاره می کنیم.

- از اختلاف سطح پشت قاب استفاده شده ، تابلو را از آن طریق به میخ می آویزند.

- حلقه ای در پشت قاب کوبیده و حلقه را بر روی میخ یا پیچ قرار می دهند. (محل قرار گرفتن حلقه، نمایان بودن و یا نبودن آن را به هنگام نصب تابلو به دیوار مشخص می کند)

- دو میخ در طرفین قاب ( با فاصله ای از هم ) از قسمت داخل می کوبند سپس آن دو را به وسیله سیم و یا طناب ضخیمی به هم متصل می کنند. میزان سیم و یا هر چیز دیگر به جای آن، باید به اندازه ای باشد که بتوان وسط آن را با پیچاندن به شکل حلقه ای درآورده و بر روی میخ یا پیچ قرار داد. در ضمن اثری از میخ و یا پیچ روی دیوار نیز نباید نمایان باشد. با این روش با توجه به طول انتخابی برای سیم یا طناب می توانید تابلو را به اندازه دلخواه به صورت مایل به دیوار بیاویزید. این راهکار برای آویختن آینه درون قاب و تنظیم آن برای دید افراد بسیار مفید است.

حال اگر دو میخ را با فاصله ای از هم به سطح افقی بالای قاب بکوبید، طناب، زنجیر و یا سیمی که آن دو را به هم متصل کرده و توسط آن تابلو به دیوار آویخته شود، نمایان خواهد بود. لذا در هنگام انتخاب نوع آن، تناسب با قاب و اثر هنری را در نظر گیرید. البته برای آویختن تابلو با زنجیر یا طناب و یا حتی روبان، می توان از یک میخ در پشت قاب ، آن هم درست در وسط سطح افقی قاب و محل اتصال زنجیر یا طناب به میخ استفاده کرد. صرفنظر از روش هایی که در بالا ذکر شد، برای نصب تابلو راه های متفاوت دیگری نیز وجود دارد:

- ریلی مخصوص آویختن قاب به دیوار و یا سقف در نزدیکی دیوار متصل کرده و به وسیله یک زنجیر و دو حلقهS شکل در دو سر این زنجیر، قاب را به ریل آویزان کنید. (برای این منظور از چوب پرده های معمولی نیز می توان استفاده کرد.)

- اگر تعدادی تابلوی کوچک با قاب های سبک دارید، می توانید با اتصال آنها بر روی روبانی پهن و بلند و یا حتی دو و یا چند ردیف روبان باریک تر به طور همزمان به وسیله چسب حرارتی و یا هر روش ممکن دیگر، همگی را در امتداد آن روبان به دیوار بیاویزید. برای آویختن از حلقه فلزی استفاده کنید، به صورتی که حلقه را به ابتدای روبان متصل کرده و آن را به یک میخ آویزان کنید.

در پایان برای زیباتر کردن تکه اضافی روبان پهن در پایین تابلو، آن را به صورت هشت برش زده و پاپیون یا گلی روبانی نیز درست کرده و بر روی میخ در محل اتصال آن با روبان عمودی وصل کنید.

- روش جالب توجه دیگر برای آویختن تابلوهای کوچک و سبک، کاربرد میل پرده های فانتزی است.

به این ترتیب که میل پرده چوبی یا فرفورژه تهیه کرده و به دیوار مورد نظر متصل کنید، سپس هریک از تابلوها را به وسیله روبان به این میل پرده بیاویزید. نحوه اتصال روبان با قاب به وسیله چسب حرارتی و یا منگنه بوده و در سر دیگر آن (در محل اتصال به میله) از گره پاپیونی استفاده کنید (تصویر۵).

- به جز نصب بر روی دیوار و یا هر سطح عمودی مانند آن، گذاشتن تابلو بر روی سه پایه نقاشی و یا طاقچه نیز از جمله راه های در معرض نمایش قرار دادن آثار هنری است.

نکته: اگرچه نصب تابلو نیز مانند دیگر کارهای دکوراسیونی دارای قوانینی است ولی تا حدودی تحت تأثیر سلیقه افراد آن محیط نیز قرار دارد.

منبع : tebyan.net