خانه داری - ایمنی در خانه -  پیشگیری از حوادث گاز مایع

در غیر این صورت، باید عایق مناسبی بین مواد قابل احتراق و اجاق گاز قرار داده شود سیلندر و فلکه‌های اصلی امکان‌پذیر باشد.
جاسازی سیلندر باید به‌نحوی باشد که حرارت دستگاه‌ها بر روی آن‌ها تأثیر نگذارد در مواقع لزوم محل سیلندرها باید توسط عایق محافظت شود.
جریان هوا: برای اینکه عمل سوختن کاملاً انجام شود باید جریان هوای کافی برای اجاق گاز وجود داشته باشد. باید جریان هوای کافی برای اجاق گاز وجود داشته باشد. سوختن ناقص گاز کربنیک تولید شده، محیط را آلوده ساخته و عواقب وخیمی به دنبال دارد.
جابه‌جائی: جابه‌جائی سیلندرهای گاز باید به دقت انجام گیرد. گرفتن شیر سیلندر گاز برای بلند کردن آن باعث خروج گاز از سیلندر می‌شود و خطرات جبران‌ناپذیری به‌وجود می‌آورد. از پرتاب کردن و غلتاندن سیلندرها باید جداً خودداری نمود. برای این کار استفاده از چهار چرخ‌های مخصوص پیشنهاد می‌شود.
منبع:همشهری آنلاین

ویرایش و تلخیص:آکاایران

در غیر این صورت، باید عایق مناسبی بین مواد قابل احتراق و اجاق گاز قرار داده شود سیلندر و فلکه‌های اصلی امکان‌پذیر باشد.
جاسازی سیلندر باید به‌نحوی باشد که حرارت دستگاه‌ها بر روی آن‌ها تأثیر نگذارد در مواقع لزوم محل سیلندرها باید توسط عایق محافظت شود.
جریان هوا: برای اینکه عمل سوختن کاملاً انجام شود باید جریان هوای کافی برای اجاق گاز وجود داشته باشد. باید جریان هوای کافی برای اجاق گاز وجود داشته باشد. سوختن ناقص گاز کربنیک تولید شده، محیط را آلوده ساخته و عواقب وخیمی به دنبال دارد.
جابه‌جائی: جابه‌جائی سیلندرهای گاز باید به دقت انجام گیرد. گرفتن شیر سیلندر گاز برای بلند کردن آن باعث خروج گاز از سیلندر می‌شود و خطرات جبران‌ناپذیری به‌وجود می‌آورد. از پرتاب کردن و غلتاندن سیلندرها باید جداً خودداری نمود. برای این کار استفاده از چهار چرخ‌های مخصوص پیشنهاد می‌شود.
منبع:همشهری آنلاین

ویرایش و تلخیص:آکاایران