آکاایران: مجموعه: دکوراسیون و چیدمان

 

با این ترفند ساده در دکوراسیون فضا را بزرگ تر نشان دهیم

 

همه ما به قدرت رنگ ها واقف هستیم و در موارد زیادی از جمله دکوراسیون از آن ها بهره می بریم. به عنوان مثال از رنگ ها برای ایجاد آرامش و حتی بزرگ یا کوچک تر نشان دادن فضا استفاده می کنیم. یکی از ترفندهایی که می توانید با استفاده از رنگ ها برای بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق به کار ببرید این است که رنگ وسایل اتاق را با رنگ دیوار پشت آن ها یکی کنید.

 

همانطور که در تصویر زیر می بینید استفاده از رنگ واحد سبز روی دیوار و کمد و حتی چارچوب درب همه چیز را به شکل یکپارچه درآورده و فضا را بزرگ تر از آن چیزی که هست نشان می دهد.

 

 ترفندهای دکوراسیونی

استفاده از رنگ های یکپارچه فضا را بزرگتر نشان می دهد

 

یکی از ترفندهای دکوراسیونی که معمولا در فضاهای کوچک به کار برده می شود قفسه های دیواری است. چنانچه این قفسه ها همرنگ دیوار باشند باز هم فضا را بزرگ تر از حالت عادی تلاش می کنند. مثل قفسه های تیره رنگی که روی دیوار تیره رنگ تصویر زیر می بینید.

 

 چیدمان خانه های کوچک

از ترفندهای دکوراسیونی که معمولا در فضاهای کوچک به کار برده می شود قفسه های دیواری است

 

تخت یا مبلمان هم رنگ دیوار یکی دیگر از ترفندهای دکوراسیونی است که برای بزرگ تر نشان دادن فضا به کار می رود.

 

 دکوراسیون و چیدمان منزل

تخت یا مبلمان هم رنگ دیوار از دیگر ترفندهای دکوراسیونی است

 

حتی با قفسه های کمدی هم می توان فضا را بزرگ تر نشان داد. فقط کافی است آن ها را هم رنگ دیوار نقاشی کنید.

 

 راهنمای چیدمان خانه

تخت یا مبلمان هم رنگ دیوار از دیگر ترفندهای بزرگ نمایی دکوراسیونی است

 

و یا طاقچه های کوچکی که هم رنگ دیوار نقاشی شده اند.

 

 آشنایی با ترفندهای دکوراسیونی

با طاقچه های کوچکی که هم رنگ دیوار نقاشی شده اند فضا را بزرگتر نشان بدهید

 

رنگ های تیره روی این کمدها توجه را از آن ها دور کرده و مبل رنگ متضاد دیوار را مرکز توجه قرار داده است.

 

 راهنمای بزرگ نشان دادن فضا

مبل رنگ متضاد دیوار را مرکز توجه قرار داده است

 

این ترفند ساده را می توانید حتی با وسایل کوچکی مثل صندلی هم رعایت کنید.

 

 نکاتی برای بزرگ نشان دادن فضا

می توانید حتی با وسایل کوچکی مثل صندلی ترفندهای بزرگ نمایی را رعایت کنید

 


.

منبع :