به نقل از آکاایران: کمبود فضای خانه را با چیدمان زیبا جبران کنید در سالنهای نه چندان بزرگ که معمولاً کمبود فضا در آن محسوس است، می توان از مبلهای چندتکه تمام پارچه یی که امکان وصل آنها به یکدیگر وجوددارد استفاده نمود.

کمبود فضای منزل

در تصویر ملاحظه می کنید، مبلمان موجود دارای چندتکه بوده که در صورت وجود جای کافی می توان یکی از تکه های آن را به تنهایی به عنوان مبل راحتی و مطالعه یک نفره در گوشه یی از خانه استفاده نمود. میزموجود در جلوی مبل از چوب و پایه ها و دسته های آن از فلز ساخته شده است. از کشوهای موجود در میز می توان برای قراردادن لوازم پذیرایی از قبیل چاقو، چنگال، دستمال و حتی زیردستی نیزاستفاده کرد، رنگ سفید اتاق و شیشه های قدی موجود در آن، به میزان نور اتاق بسیار کمک کرده و فضا را بزرگتر جلوه می دهد. طراح این اتاق با استفاده از رنگهای تیره و روشن نمایی دلپذیر را ایجاد کرده است.

آکاایران: قراردادن کوسن های از جنس و رنگ پارچه پرده با وجوداینکه رنگهای مشترکی بین پارچه مبل و پرده وجود ندارد ولی هماهنگی را در اتاق نمایان می سازد.
امروزه استفاده از لوازم فرفورژه در جامعه، نیز رواج پیداکرده و این تصویر بخوبی هماهنگ نمودن این لوازم را با مبلهای تمام پارچه نشان می دهد.
وجود تابلوی نقاشی با قابی به رنگ چوبهای درون اتاق و تصویری از برگهای سبز داخلی گلدان برروی کنسول هماهنگی دلپذیری را در اتاق نشان می دهد.
رنگهای موجود در گلیم کف اتاق دقیقاً با رنگهای موجود در پرده و رومبلی هماهنگ است. دکور فرفورژه ای که در سمت چپ پشت مبلمان ملاحظه می کنید همخوانی خود را با بقیه لوازم به این جنس حفظ کرده، با این توضیح که باوجود اشغال جای کم بسیار پرمصرف بوده و از آن می توان برای گلدان، کتاب، قاب عکس و غیره استفاده نمود.
این مبلمان طوری طراحی شده است که در صورت وجود جای کافی می توان به فرمهای مختلف چیدمانی، آن را چید.

ویرایش و تلخیص:آکاایران