پروژه های برجسته: مواجهه با پروژه هایی که در بخش های دولتی تعریف می شوند “به ویژه در حوزه آموزشی” همواره با چالش ها و محدودیت های فراوان همراه است؛ از کمبود فضا و امکانات گرفته تا محدودیت های اداری - سازمانی که در این حوزه وجودد دارد. اما پروژه باغ یادگیری به طراحی حامد کامل نیا (دفتر فنی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد) با همکاری مهندسین مشاور نقشان (ناصر محسنی) یکی از پروژه های منحصر به فرد در زمینه طراحی دانشکده معماری می باشد که امروز در آکا ایران به آن سر زده ایم تا شما را با جزییات بیشتری از آن آشنا کنیم با ما همراه باشید.

دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

مشخصات عمومی پروژه بازسازی فضای داخلی دانشکده معماری و شهرسازی

  • نام پروژه: باغ یادگیری
  • موقعیت: مشهد، ایران
  • تیم طراحی: حامد کامل نیا (دفتر فنی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد) با همکاری مهندسین مشاور نقشان (ناصر محسنی)
  • کارفرما: دانشگاه فردوسی مشهد
  • تاریخ: ۱۳۸۹-۱۳۹۲
  • مساحت: ۱۲۰۰ مترمربع

دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

  • نظارت: مهندسین مشاور نقشان
  • اجرا: شرکت تسیان
  • گرافیک: حمیدرضا نیکوقدم، نازنین رضایی، شکوفه شایسته
  • عکاس: پرهام تقی اف

بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی، باغ یادگیری مشهد! پروژه های برجسته
دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

از زبان معمار: مواجهه با پروژه هایی که در بخش های دولتی تعریف می شوند “به ویژه در حوزه آموزشی” همواره با چالش ها و محدودیت های فراوان همراه است؛ از کمبود فضا و امکانات گرفته تا محدودیت های اداری - سازمانی که در این حوزه وجود دارد. از این رو، معمولا در کشور ما کمتر فرصتی برای معماران، به ویژه در طراحی ساختمان های آموزشی، وجود دارد و نقشه ها و طرح های یکسان، مصالح نامرغوب و اجرای ضعیف نقش غالب را بازی می کنند.

 دیاگرام دانشکده معماری
دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

آغاز بازسازی دانشکده معماری و شهر سازی

در سال ۱۳۸۸ هیات رئیسه وقت دانشگاه فردوسی مشهد، اسکلت و طبقات اجرا شده برای یک نمونه طرح تیپ ساختمانی را (که تیغه چینی آن انجام شده بود) در اختیار دانشکده معماری و شهرسازی قرار داد تا بر اساس برآورد نیازهای آتی خود آن را بازسازی نماید؛ در طراحی دانشکده معماری و شهرسازی سازه اسکلتی در دو سطح و با الگوی فضایی U شکل و یک فضای زیر زمین (با دسترسی از بیرون ساختمان) که مجموعا به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع می رسید.

دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

چالش های بازسازی دانشکده معماری و شهر سازی

با توجه به محدودیت های موجود، پروژه بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی توسط مشاور همکار تبدیل به فضاهای آموزشی مورد نیاز گردید. کمبود فضاهای مورد نیاز از یکسو و کیفیت بخشی به محیط یادگیری از سویی دیگر منجر شد تا با ایجاد یک تغییر در سازمان فضایی ساختمان، حداکثر استفاده از فضاهای از دست رفته ساختمان موجود، انجام گیرد. این فضا که عنوان باغ یادگیری به خود گرفت، پیشتر به عنوان یک محوطه بیرون از دانشکده و جزء محوطه پردیس بود. اما با این تغییر الگوی سازمان دهنده، اکنون به عنوان جزئی از ساختمان و با هدف ایجاد محیطی با نشاط برای یادگیری (موضوعی که کمتر در فضاهای آموزشی کشور ما وجود دارد) با استفاده از عناصری از معماری ایرانی و متناسب برای یک دانشکده معماری و شهرسازی طراحی شد.

بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی، باغ یادگیری مشهد! پروژه های برجسته
دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

روند بازسازی دانشکده معماری و شهر سازی

در فرآیند طراحی پروژه طراحی دانشکده معماری و شهرسازی تجربه همکاری بخش دانشگاهی که شامل دفتر فنی دانشکده معماری و یک شرکت مهندسین مشاور بود باعث شد تا تعدادی از دانشجویان که خود کاربر فضا بودند در مسیر انجام پروژه مشارکت کنند و در طول دوره دانشجویی خود بتوانند تجربه همکاری در یک طرح اجرایی را نیز دارا باشند. در طول زمان ساخت طرح که حدود چهار سال به طول انجامید، دانشجویان طی بازدیدهای مکرر می توانستند روند شکل گیری یک طرح را ببینند و این موضوع خود یک کلاس درس برای آنها بود. عمده توجه طراحی ما در باز سازی این پروژه برای استفاده از حداقل ها و احیاء فضاهای مرده و گمشده در طرح قبلی و انطباق آن با نیازهای رفتاری دانشجویان بود.

 دیاگرام دانشکده معماری
دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

جزییات بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی

از دیگر تغییرات عمده ای که در این طرح به دلیل کمبود فضا و نیازهای موجود انجام گرفت اتصال فضای زیرزمین از طریق ایجاد یک پله- فضا و پویا کردن فضای زیرین به عنوان یک بخش عملکردی در دانشکده برای زنده سازی یک فضای از دست رفته دیگر بود. با این تغییر از یکسو فضایی برای گردهمایی های دانشجویان، فرصت خلوت و یا گفتگوهای گروه های اجتماعی کوچکتر بوجود آمده و از سویی دیگر فضای زیر زمین با ایجاد یک گودال باغچه در ضلع شمالی و در ضلع ورودی ساختمان نیز به محوطه متصل گردید تا یک مسیر گالری مانند از ورودی تا حیاط داخلی و باغ یادگیری شکل گیرد. برخی از ویژگی های مورد توجه ما در این طرح شامل مواردی بود مانند:

توجه به الگوهای رفتاری کاربران فضا
باغ یادگیری دانشکده فرصت برگزاری کلاس درس و سمینار، برپایی جشن نوروز و نمایشگاه و ... را در اختیار کاربر قرار می دهد. همچنین، پله ـ فضای باغ یادگیری محلی است برای ایجاد خلوت یادگیری و تشکیل گروه های کوچک اجتماعی.

دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

رنگ در محیط یادگیری
 محیط های آموزشی ما، از مدرسه گرفته تا دانشگاه عمدتاً فاقد رنگ و به مثابه تصاویر سیاه و سفید در ذهن ما جای گرفته اند. شاید عادت فرهنگی معماری گذشته ما هم اینگونه بوده که بیرون ساده و در درون رنگ و پویایی باشد. به هر روی در بازسازی صورت گرفته فضای داخلی دانشکده با رنگ و تنوع و پویایی توأم گردید تا بتواند محیط خاطره انگیزی را فراهم کند.

بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی، باغ یادگیری مشهد! پروژه های برجسته
دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

کاربست عناصر معماری ایرانی در فضا
ایجاد قاب های فضایی متداخل، شفافیت، انعکاس، تجلی حس حضور در باغ ایرانی، استفاده از عناصری مانند: آب، نور، شیشه های رنگی، رواق، پل، پله، ستون (خاطرات) از موارد مورد توجه در این پروژه می باشند.

 دیاگرام دانشکده معماری
دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

ایجاد خرد اقلیم
فضای آتریوم، از یکسو در زمستان به مثابه یک باغ زمستانی عمل می کند که فاقد نیاز به تاسیسات گرمایشی فضای مطلوبی فراهم می کند و از سویی دیگر از بار حرارتی دیگر بخش ها می کاهد. در تابستان نیز باز کردن دریچه های شمالی و شرقی، عملکردی شبیه یک بادگیر را برای ایجاد یک محیط سرداب مانند در پائین بوجود می آورد.

دانشگاه فردوسی مشهد
گروه معماری KCW

بررسی پلان بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی

با دیدن بخشی از پلان های بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی با جزییات بیشتری از طراحی این فضا آشنا خواهید شد و می توانید تصویری کامل تر از بخش های مختلف این آپارتمان شاخص در محله مولوی تهران داشته باشید. 

برای اینکه بتوانید پروژه ی خود را در بخش پروژه های برجسته آکا ایران با نام خودتان ثبت کنید کافی است، عکس پروژه و مشخصات خود را به تلگرام آکا ایران ۰۹۰۳۵۵۵۰۱۴۸ ارسال کنید. اهالی فن آکا ایران مکانی است که معماران و متخصصان حوزه ساخت و دکوراسیون داخلی می توانند عضو شده و پروژه های خود را به نمایش بگذارند. اگر شما هم صاحب کسب و کاری در این زمینه هستید، هر چه زودتر دست به کار شوید و پروژه ی خود را با مردم ایران به اشتراک بگذارید.

نویسنده: گروه معماری kcw | تحریریه آکا ایران

تبلیغات
طراحی خاص با سبک زندگی شما!
اتاق خوابی متفاوت برای فرزند شما!
<>
.

منبع : chidaneh.com