به نقل از آکاایران: یکی از مشکلات افرادی که شغل های پشت میزی دارند، عدم تحرک و نشستن روزانه حدود هشت ساعت پشت میز است که به مرور موجب بروز بیماری های مختلف میشود. یکی از مهندسان سابق اپل میز کار هوشمندی طراحی کرده است که با استفاده از یک گجت هوشمند با بررسی آمار حرکتی کاربر نسبت به تغییر ارتفاع میز هشدار میدهد و با تغییر ارتفاع موجب تحرک کاربر از حالت نشسته به ایستاده میشود و با ذخیره اطلاعات روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه نمودار آماری در اختیار کاربر قرار میدهد که میزان حرکت کاربر در بازه زمانی مشخص را نشان میدهد...

مدل میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

مدل میز کار

 

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

دکوراسیون میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

انواع مدل میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

دکوراسیون میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

انواع مدل میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

آکاایران: دکوراسیون میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

تزیین میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

دکوراسیون میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

دکوراسیون میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

مدل میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

دکوراسیون میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

انواع مدل میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

تزیین میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

انواع مدل میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

دکوراسیون میز کار

مدل میز کار,مدل تزیین میز کار,طراحی میز کار

دکوراسیون میز کار

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران