به نقل از آکاایران: اگر به کتاب و کتاب خوانی علاقه ندارید، ولی از کتابخانه و قفسه کتاب خوشتان می آید، بد نیست نگاهی به مدل های مدرن و جالب زیر بیندازید. باما همراه شوید و این تصاویر را مشاهده کنید.

بعضی افراد از کتاب خواندن خوششان نمی آید، ولی کتابخانه های جالب و زیبایی برای منزلشان می خرند و آن را پر از کتاب های فیزیک کوانتوم، ریاضیات پیشرفته و علم عصب شناسی و ... می کنند. شاید بهتر باشد بجای کتاب ها، مدل کتابخانه و قفسه کتاب مان را عوض کنیم.

نمونه های زیر را مشاهده کنید و اگر خوشتان آمد می توانید سفارش ساخت آنها را بدهید.

1. قفسه کتاب نامرئی

2. قفسه کتاب لوله ای کنج

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب3. قفسه کتاب توکار

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

انواع قفسه کتاب

4. قفسه فنجانی

 قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

انواع قفسه کتاب

5. کتاب های خوانده شده و خوانده نشده 

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب

6. قفسه تیک

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

انواع قفسه کتاب

7. قفسه های CTline

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

انواع قفسه کتاب8. کتابخانه چندکاره

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب

9. قفسه معادلاتی

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

انواع قفسه کتاب

 

10. قفسه ابر تفکر

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب11. قفسه های پازلی

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

انواع قفسه کتاب

12. قفسه علامت سوال

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

مدل های قفسه کتاب13. قفسه های دو و نیم بعدی

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب های جالب14. قفسه اسکیت بورد

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

انواع قفسه کتاب15. قفسه حرکت دست ها

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

مدل های قفسه کتاب16. قفسه های مدولار

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب

17. قفسه کوهستان و دریاچه

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب های جالب18. قفسه ضربان قلب

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب های جالب19. قفسه Y شکل

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب20. قفسه کنسول

قفسه کتاب,قفسه کتاب خلاقانه,قفسه کتاب دیواری

انواع قفسه کتاب

گردآوری خانه داری اکاایران