به نقل از آکاایران: فضاهای کوچک؛ صمیمی اما فاقد جای کافی هستند. بنابر این چاره ای جز حداکثر استفاده از متراژ موجود نیست. قرار دادن وسایل در زیرپله یکی از روش های معمول برای بازتر شدن جا و راحت تر زندگی کردن است.

فضای زیر پله ها

برای این منظور از موارد زیر استفاده کنید:

طبقه زدن
قفسه بندی زیرپله، روش مناسبی برای ایجاد فضا جهت قرار دادن کتاب ها و ظروف است. با گذاشتن وسایل دکوری و تزیینی کنار آن ها، جنبه دکوراتیو را رعایت کنید.
اگر زیرپله پهن و دارای جای کافیست، با زدن قفسه و گذاشتن یک میز می توانید از آن به عنوان محل کار استفاده کنید.

دراور
با زدن کشو در فضای زیرپله؛ لباس های فصل بعد، کفش های اضافی و سایر وسایل کم استفاده را داخل آن بگذارید. این فضا جای مناسبی برای قرار دادن وسایل بزرگ و کوچک خواهد بود.

داخل پله
از فضای داخل پله ها به عنوان کشو استفاده کنید. به این ترتیب تعداد کشوهای زیادی در خانه های دو طبقه و دوبلکس خواهید داشت.
پلکان های دراور مانند چوبی آماده باعث زیبایی و افزایش جا می شوند.

فضای زیرپله,استفاده از فضای زیرپله,فضای زیر راه پله

آکاایران: فضای زیر پله 

فضای زیرپله,استفاده از فضای زیرپله,فضای زیر راه پله

 استفاده از فضای زیر پله

فضای زیرپله,استفاده از فضای زیرپله,فضای زیر راه پله

فضای زیر پله ها 

فضای زیرپله,استفاده از فضای زیرپله,فضای زیر راه پله

 استفاده بهینه از فضای زیر پله

فضای زیرپله,استفاده از فضای زیرپله,فضای زیر راه پله

فضای زیر پله

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران