نان را در ظرف سفالی با در چوبی و در دمای معمولی اطاق قرار می دهیم. البته باید درب ظرف در طول روز یک تا دو بار باز و بسته شود تا ...

نان را در ظرف سفالی با در چوبی ودر دمای معمولی اطا ق قرار می دهیم.البته باید درب ظرف در طول روز یک تا دو بار باز وبسته شود تا باعث رسیدن هوا به داخل ظرف نان شودو از عرق کردن نان جلوگیری شود.
راه دیگر نگهداری از نان این است که :
نان را در کیسه های کتانی یا متقالی گذاشته،سپس آن را در ظروف پلاستیکی گذاشته و در طی روز چند بار درب ظرف را باز و بسته کنید تا هوا به نان برسد.منبع : hamshahrionline.ir

گردآوری خانه داری آکاایران گردآوری خانه داری آکاایران