آکاایران: عکاسی از آشپزخانه منزل خانم بیتا بنفشی در مهرشهر کرج

آکاایران: عکاسی از آشپزخانه منزل خانم بیتا بنفشی در مهرشهر کرج

<>
 عکس معماری
 عکاسان
امیر صادقی
معاصر
.

منبع :