آکاایران: طراحی آشپزخانه اپن چوبی

آکاایران: طراحی آشپزخانه اپن چوبی

امروزه در اکثر خانه ها، ما شاهد آشپزخانه های اپن هستیم. گاهی این اپن ها به اشکال مختلف طراحی می شوند. در عکس ما شاهد آشپزخانه اپن چوبی هستیم که به زیبایی طراحی شده است.
<>
 صنایع چوب نگین
 آشپزخانه اپن چوبی
آشپزخانه اپن
معاصر
.

منبع :