آکاایران: طراحی مینیمال در بازسازی خانه

در پروژه بازسازی خانه جعفری، رضا مفاخر با نگاه مینیمال به فعالیت های جاری در یک خانه، سعی در ارتقا کیفیت عادات زندگی داشته است. نتیجه، تجربه ایست که زوج جوان این خانه بیان داشته اند: لذت بردن از گذران وقت در این منزل...!
<>
 رضا مفاخر
بازسازی خانه
مدرن
 نشیمن
.

منبع :