آکاایران: آموزش اوریگامی - روش ساخت علامت مثبت

ساخت اوریگامی  علامت مثبت به صورت ساده)