آکاایران: آموزش اوریگامی - روش ساخت چتر 2

مرحله اول: ساخت اوریگامی دسته ی چتر به صورت ساده

         �܂�}  

مرحله دوم: ساخت اوریگامی چتر به صورت ساده

�܂�}

منبع اوریگامی سایت آکاایران