آکاایران: روش تکه دوزی با چرم روی شال

تکه دوزی با چرم کار دلپذیر و ساده ای هست که به لباس های ساده و فاقد طرح جلوه خاصی می دهد. من روی یک شال قهوه ای روشن با چرم قهوه ای تیره  یک شاخه انگور را طراحی کردم. همین طور که می بینید برای تکه دوزی با چرم از منجوق ، ملیله و پولک هم استفاده شده است.

روش تکه دوزی با چرم روی شال -آکاروش تکه دوزی با چرم روی شال -آکا

چرم دوزی با دست
تکه های طرح را روی قسمت پشت چرم بگذارید و ببرید (اینجا طرح من برگ و حبه های انگور بوده) با نخ همرنگ چرم ملیله ها را روی چرم و پارچه زیر آن با کوک ساده بدوزید. ملیله ها توی چرم دوزی با دست کار رگبرگ ها هستند که روی برگ دوخته می شوند. برای دوخت شاخه های پیچکی با صابون طرحشان را بکشید و بعد با ملیله بدوزید.

روش تکه دوزی با چرم روی شال -آکاروش تکه دوزی با چرم روی شال -آکا

دایره هائی از چرم به قطر ۱ و ۱/۵ ببرید و با گذاشتن یک پولک و منجوق روی دو دایره بزرگ و کوچک حبه های انگور را روی کار بدوزید فقط با یک کوک!

روش تکه دوزی با چرم روی شال -آکاروش تکه دوزی با چرم روی شال -آکا

تکه دوزی با چرم روی پارچه های خیلی لطیف و ظریف خیلی جالب نمی شود و بهتر است پارچه زمینه کمی ضخیم باشد (اینجا روی یک شال زمستانی کار شده است)

روش تکه دوزی با چرم روی شال -آکاروش تکه دوزی با چرم روی شال -آکا

تکه دوزی با چرم

روش تکه دوزی با چرم روی شال -آکاروش تکه دوزی با چرم روی شال -آکا

الگوهای چرم دوزی

روش تکه دوزی با چرم روی شال -آکاروش تکه دوزی با چرم روی شال -آکا

با این آموزش های تکه دوزی و چرم دوزی شما می توانید شال ها و لباس های ساده و قدیمی خود را به سبک امروزی در بیاورید .

.

منبع :