حوله تزئینی
 
یک حوله کوچک ساده را با افزودن یک نوار باریک گلدوزی در امتداد یک طرف آن تزئین کنید. شما می‌‌توانید این تکه باریکه نوار گلدوزی را بلندتر درست کنید و حوله حمام را نیز هماهنگ با آن تزئین نمائید...

- وسائل لازم:
تکه باریکه شماره‌دوزی سفید به‌عرض ۷/۵ سانتی‌متر و به‌طول حداقل ۵ سانتی‌متر بلندتر از عرض حوله
نخ کوک با رنگ متضاد
سوزن خیاطی
نخ کتانی آبی
سوزن شماره‌دوزی
قیچی
سوزن ته گرد
حوله کوچک سفید
نخ قرقره همرنگ پارچه

۱. جای گلدوزی را روی تکه باریکه پارچه شماره‌دوزی با دوخت دو ردیف کوک موازی به فاصله ۱۰ خانه جدا از هم بدوزید.
۲. هر خانه رنگی روی نقشه معرف یک دوخت ضربدری است که روی یک خانه بافته پارچه کار شده است مطابق نقشه طرح را با دوخت ضربدری و نخ دولا بدوزید.
۳. لبه‌هی ترکی دوزی نشده اطراف تکه گلدوزی شده را به داخل برگردانید و دو ردیف از خانه‌های دوخته نشده پارچه را در امتداد لبه‌ بلند آن باقی بگذارید و کوک بزنید. پارچه اضافی را از سمت پشت ببرید. تکه گلدوزی شده را به فاصله ۵/۲ سانتی‌متر از لبه با سوزن ته گرد به پارچه وصل کنید و دورتادور لبه را با نخ قرقره همرنگ یک ردیف بدوزید و محکم کنید. در امتداد ردیف‌ سوراخ‌ها به فاصله یک خانه از لبه تا شده کوک بزنید.
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران