انگشتر


مراحل دوخت بالشتک سوزن

گل


بچسبانید

موش


سوزن

کفشدوزک


تکه

گلابی


تکه

ساعت


پارچه نمدی گذاشته  سوزن بزنید و بعد برش

درخت کریسمس


برای شروع یک دایره هفت و نیم اینچی روی تکه

خورشید


مراحل

جوجه تیغی

برای

مراحل دوخت بالشتک سوزن توت فرنگی

برای دوخت این بالشتک به موارد زیر نیاز دارید:

  • 8 اینچ مربع (حدود 50 سانتیمتر مربع) پارچه قرمز
  • تکه ای نمد سبز
  • نخ کلفت، سوزن دوخت و قیچی
  • پنبه
  • چسب تفنگی
پارچه

پارچه نمدی گذاشته  سوزن

برای شروع یک دایره هفت و نیم اینچی روی تکه ای کاغذ بکشید. قطر آن را بکشید. دایره کاغذی را ببرید و روی پارچه سوزن کنید. پارچه را از روی الگوی دایره ببرید. سپس دایره پارچه ای را به دو نیم ببرید. با این دو تکه دو بالشتک می توان دوخت.

اینچ مربع  حدود 50 سانتیمتر

یکی از نیم دایره ها را بردارید و از وسط تا کنید. سوزن بزنید. سپس طبق شکل یک طرف آن را بدوزید، ولی نوک آن را کمی گرد بدوزید تا نوک توت فرنگی شما تیز نشود.

مراحل دوخت بالشتک سوزن

سپس پارچه را به رو برگردانید. با نخ دولا حاشیه بالای آن را کوک بزنید.

دست

داخل توت فرنگی را با پنبه پر کنید. نخ حاشیه را بکشید تا سر توت فرنگی جمع شود و آن را گره بزنید. برگ های توت فرنگی روی این گره را می پوشانند و این قسمت را پنهان می کنند.

سوزنی

الگوهای برگ ها را ببرید و روی پارچه نمدی گذاشته، سوزن بزنید و بعد برش بزنید. یا اینکه با مداد نقش برگ ها را روی پارچه انداخته و ببرید.

بالشتک

دوخت

برگ های نمدی را با چسب تفنگی رویهم بچسبانید و ساقه آن را تشکیل دهید. حالا برگ ها را چسب بزنید و روی توت فرنگی بچسبانید.

.bartarinha.ir

گردآوری خانه داری اکاایران