به نقل از آکاایران: ساختن حیوانات اوریگامی برای کودکان سرگرم کننده است. برای کودکان هم تماشای ساختن یک شکل اوریگامی و تبدیل کاغذ به یک حیوان بامزه جذاب است و هم بازی کردن با آن. شکل های اوریگامی ساده تر برای آموزش به کودکان و افرادی که به تازگی با اوریگامی آشنا شده اند٬ مناسب هستند. امروز با هم در کازیه آموزش گربه اوریگامی ساده را می بینیم. برای بزرگتر دیدن عکس ها٬ روی عکس مورد نظر کلیک کنید.

این گربه اوریگامی با کاغذ مستطیل شکل با ابعاد دلخواه یا در دسترس ساخته می شود. هرچه قدر طول مستطیل بیشتر باشد٬ گربه کشیده تر و هرچه طول آن کمتر باشد٬ گربه توپولوتری خواهیم داشت.

در مرحله اول ساخت گربه اوریگامی٬ مستطیل را از وسط عرض آن تا می زنیم.

ساخت اوریگامی گربه

 

در مرحله بعدی سمت راست کاغذ را مطابق شکل٬ به پشت کاغذ تا می زنیم. قسمتی که از طول مستطیل تا می شود٬ برابر با عرض مستطیل است.

اوریگامی گربه,اموزش اوریگامی گربه,اوریگامی سر گربه

آموزش اوریگامی گربه

در این مرحله٬ سمت چپ کاغذ را مطابق شکل تا می زنیم و همین کار را برای طرف دیگر شکل تکرار می کنیم.

اوریگامی گربه,اموزش اوریگامی گربه,اوریگامی سر گربه

ساخت اوریگامی گربه

 

حال مثلث ایجاد شده را٬ از وسط تا می زنیم و تا را باز می کنیم. خط تای ایجاد شده در مراحل بعدی به ساختن سر گربه کمک می کند.

اوریگامی گربه,اموزش اوریگامی گربه,اوریگامی سر گربه

ساخت اوریگامی گربه

در قدم بعدی مثلث را از خط چین نشان داده شده در شکل تا می زنیم٬ به طوری که دو ضلع آن روی یکریگر قرار بگیرند. همین کار را برای مثلث پشتی نیز تکرار می کنیم.

اوریگامی گربه,اموزش اوریگامی گربه,اوریگامی سر گربه

آموزش اوریگامی گربه

 

در این مرحله شروع به ساختن سر گربه می کنیم٬ برای این کار٬ مطابق شکل٬ قسمت سمت چپ کاغذ را از وسط باز کرده و  خط تای مرحله چهارم را به بیرون تا می زنیم.

اوریگامی گربه,اموزش اوریگامی گربه,اوریگامی سر گربه

ساخت اوریگامی گربه

برای ساختن بینی گربه٬ محل مشخص شده روی شکل را٬ به داخل تا می زنیم.

اوریگامی گربه,اموزش اوریگامی گربه,اوریگامی سر گربه

ساخت اوریگامی گربه

برای ساختن چشم ها و گوش های گربه اوریگامی٬ خطوط نشان داده شده روی شکل را به سمت داخل تا می زنیم. بعد از آن٬ گوشه سمت راست را برای ساختن دم گربه٬ کمی انحنا می دهیم٬ می توانید این کار را به کمک پیچاندن کاغذ دور یک مداد انجام دهید.

اوریگامی گربه,اموزش اوریگامی گربه,اوریگامی سر گربه

اوریگامی گربه

 

تبریم می گم٬ گربه شما آماده ست. امیدوارم از ساختن این گربه اوریگامی ساده لذت برده باشید.

 اوریگامی گربه,اموزش اوریگامی گربه,اوریگامی سر گربه

اوریگامی گربه

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران