مواد اولیه:


 آموزش میوه آراییقاشق اسکوپ
طالبی یا خربزه
چاقو

گام ۱

 میوه آرایی

(به این دلیل که بتوانید آن را ثابت نگه داریم و حرکت نکند)


گام ۲

 تزئین مدل طالبی

سپس آن را از وسط به دو قسمت برش دهید


گام ۳

 مدل های طالبی

به کمک قاشق اسکوپ داخل آن را به صورت حفره حفره درآورید


گام ۴

 تزئین کاسه طالبی

به کمک قلمو و رنگ خوراکی قسمت خارجی آن را تزئین کنید


گام ۵

 تزئین طالبی

و در صورت تمایل رنگ کنید


گام ۶

 تزیین طالبی

به این شکل


گام ۷

سپس داخل آن را با میوه های ریز پر کنید.