آموزش تصویری ساخت عروسک خمیری


از خمیر به اندازه یک فندق بردارید با ابزار یک فرو رفتگی افقی روی آن ایجاد کنید .

 تزیین هفت سین با عروسک خمیری


این صورته که یک اشک از خمیر برای گردن به آن می چسبانید .

ساخت عروسک های خمیری


به اندازه یک نخود از خمیر بردارید و گوش ها را بسازید .

 آموزش عروسک سازی


با منجوق چشم ها را بگذارید با یک تکه خمیر به اندازه ماش که دو تا فرورفتگی روی آن ایجاد کردید بینی را بسازید و برای دهان یک وسیله نیم دایره تیز جای دهان فشار دهید.

 مدل هفت سین


یک مخروط بزرگ برای بدن و دو مخروط کوچک برای دست ها بسازید.

 تزیین هفت سین


دست  و پاها را به بدن وصل کنید انتهای یک سوزن ته گرد بزرگ را بچینید .

 ساخت مرحله ای عروسک خمیری


سر را با کمک سورن به بدن وصل کنید .
 

 درست کردن فرشته های خمیری


از خمیر زرد ( یا قهوه ای) رشته هائی برای موها آماده کنید موها را با چسب بچسبانید.

 آموزش تصویری ساخت عروسک خمیری


با رژ گونه ، آب و رنگی به صورت معصوم فرشته ها بدهید!

 تزیین هفت سین با عروسک خمیری


از خمیر قلب های کوچکی بسازید چسب روی آن بمالید و کمی اکلیل روی آن بریزید ، این بال فرشته است که باید با چسب پشتش بچسبانید .