( قسمت اول )


یکی از زیبا ترین ودرعین حال راحت ترین هنرها هنر هویه کاری می باشد که امروزه برای زینت منزلها مورد استفاده قرار می گیرد.اگر شما اصول کلی کار را بدانید وچند نمونه ازکارها را انجام دهید به خوبی قادر خواهید بود سرویس آشپزخانه ، اتاق خواب وغیره را مطابق سلیقه ی خود درست کنید.

این هنر علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی وسایل گران قیمتی ندارد وبه صرفه میباشد در هنگام انجام کارنیز به شما آرامش می بخشد.


در زمان انجام کار باید به نکاتی توجه کنید:

- درابتدا باید بدانید هرگز در انجام کار عجله نکنید ودقت داشته باشید.

- درتمام مراحل هویه کاری زا ویه ی دست شما که هویه را گرفته اید با پارچه باید90 درجه باشد.

- شاولون را زمان استفاده از هویه باید روی پارچه کمی فشار دهیدتا لایه های پارچه به هم بچسبد.

- سر هویه داغ می باشد مراقب باشیداز پایه هویه استفاده کرده و کار را بر روی شیشه انجام

دهید.

دهید.

- در بعضی از کلاسهای آموزش هویه کاری به جای لایی چسب از توراستفاده می کنند.

- زمان اتو کردن بعد از شستن ، همیشه از پشت کار اتو کنید.

- ونکته پایانی آنکه درتمام کارها پارچه ی پاناما زیر وساتن کرم رو می باشد.

در مراحل مختلف به آموزش هرکدام از موارد زیر می پردازیم . چون هویه کاری های مطرح شده در اینجا از ساده به مشکل است ، پیشنهاد می شود به همین ترتیب پیش روید :

1- دستمال دکور

2- رومبلی

3- سرویس دم کنی

4- رو یخچالی

5- دستگیره آشپز خانه

6- رو تلوزیونی

7- رومیزی

در مقاله بعد به آموزش " دستمال دکور " می پردازیم .


لینک :

 مقالات کارهای دستی و هنری 

منبع : tebyan.net