به نقل از آکاایران: صدای شرشر آب و منظره زیبای این آب نما نشاط و انرژی مثبت را برایتان به ارمغان می آورد. چند گلدان و زیر گلدانی سفالی و یک پمپ آب آماده کنید و این آب نمای ساده و زیبا را بسازید. احتمالا"برای ساخت این آب نما به همکاری و کمک آقایان نیاز دارید! با ما همراه شوید.

ساخت آب نما

آموزش ساخت آبنما,اموزش ساخت آبنمای ساده,آموزش ساخت یک آبنمای ساده

آموزش ساخت آب نما

گلدان و زیر گلدانی ها باید در اندازه های مختلف باشند.
قسمت هائی که باید برش بخورند یا سوراخ بشوند داخل عکس مشخص است .

آموزش ساخت آبنما,اموزش ساخت آبنمای ساده,آموزش ساخت یک آبنمای ساده

آموزش ساخت آب نما

کف زیر گلدانی متوسط و گلدان بزرگ باید به قطر لوله پلاستیکی سوراخ بشود.

آموزش ساخت آبنما,اموزش ساخت آبنمای ساده,آموزش ساخت یک آبنمای ساده

آموزش ساخت آب نما

لبه زیر گلدانی ها و همینطور گلدان بزرگ به صورت نیم دایره باید برش بخورد.

پمپ و لوله پلاستیکی را آماده کنید.

آموزش ساخت آبنما,اموزش ساخت آبنمای ساده,آموزش ساخت یک آبنمای ساده

آموزش ساخت آب نما

گلدان بزرگ را وارونه بگذارید لوله پلاستیکی را به پمپ وصل کنید. و از داخل گلدان عبور بدهید.

آموزش ساخت آبنما,اموزش ساخت آبنمای ساده,آموزش ساخت یک آبنمای ساده

آموزش ساخت آب نما

 این چیدمان آب نما هست، و البته لوله پلاستیکی و پمپ ، فقط از داخل گلدان و زیر گلدانی بزرگ عبور داده می شود.

آموزش ساخت آبنما,اموزش ساخت آبنمای ساده,آموزش ساخت یک آبنمای ساده

آموزش ساخت آب نما

سر لوله پلاستیکی را با چسب و اتصال محکم کنید.

آموزش ساخت آبنما,اموزش ساخت آبنمای ساده,آموزش ساخت یک آبنمای ساده

نحوه ساخت آب نما

داخل آب نما را پر از آب کنید.
پمپ را روشن و آب نما را امتحان کنید.

آموزش ساخت آبنما,اموزش ساخت آبنمای ساده,آموزش ساخت یک آبنمای ساده

آموزش ساخت آب نما

 با سنگ های ریز و درشت یا صدف آب نما را تزئین کنید.

آموزش ساخت آبنما,اموزش ساخت آبنمای ساده,آموزش ساخت یک آبنمای ساده

ساخت آب نما

یک گلدان بگذارید داخل یک زیر گلدانی روی بالاترین قسمت آب نما و آب نمایتان را سرسبز کنید.

گردآوری: بخش خانه داری آکاایران