آکاایران: آموزش ساخت جعبه کادو برای اقایان

آکاایران:  

از این جعبه کادو می توانید برای قرار دادن کارت تبریک، ساعت و وسایل الکترونیکی مانند Flashdisk یا iPod استفاده نمایید.

برای ساختن این جعبه کادو ابتدا طرح زیر را پرینت کنید و قسمت هایی که با خط مشخص شده را ببرید.

هدیه روز مرد

نقطه چین ها را نیز تا بزنید

حالا قسمی که روی طرح با FLAP مشخص شده را به قسمت BOX BACK بچسبانید.

سپس A TAB را تا کنید و بعد دو قسمت مشخص شده با B TAB را تا کرده بر روی آن بچسبانید. سپس قسمت C TAB را بر روی آن ها بچسبانید.

اکنون نوبت پاپیون یا کروات است. یکی از این طرح ها را انتخاب کنید و بر روی لبه بالایی بچسبانید.

آموزش ساخت جعبه کادو

از این جعبه کادو می توانید برای قرار دادن کارت تبریک، ساعت و وسایل الکترونیکی مانند Flashdisk یا iPod استفاده نمایید.

منبع  kadopichi.persianblog.ir

.

منبع : banookade.ir